Uw boodschap precies getimed

Bij het aanbieden van informatie of advertenties is Timing erg belangrijk. Het juiste moment wordt voornamelijk bepaald door twee aspecten:

  • Is de persoon die u wilt bereiken ontvankelijk voor de informatie of advertentie?
  • Past uw informatie of advertentie bij het moment of de omstandigheden?

Beide aspecten kunt u regelen met ons slimme “Cloud Control Centre”. Met dit Cloud Control Centre regelt u nauwkeurig de timing van uw aangeboden media. Zelfs “last minute” kunt u nog wijzigingen aanbrengen.

 

Door deze timingsmogelijkheden zijn er leuke campagnes te bedenken. De inhoud van uw boodschap kan dus afwijken als de externe omstandigheden veranderingen. Uw boodschap sluit dus aan op de externe actualiteit en dus de veranderingen in uw omgeving. Deze uitgebreide timingsmogelijkheden maken Mr.Friendly uniek!

Ingebouwde Sensor

Mr.Friendly is uitgevoerd met een ingebouwde sensor die een persoon registreert. De speler speelt alleen indien er iemand achter het urinoir staat.

Aangestuurd vanuit de cloud

De media die u toont op het urinoir wordt op afstand geregeld. Geen lokaal gedoe met USB sticks maar professioneel “cloud-based” bestuurd.

Juiste moment

Via het Control Centre kunt u precies instellen waar en wanneer uw boodschap wordt getoond. Stem uw boodschap daarmee af op de bezoeker