Bruikleenvoorwaarden

voorwaarden voor gebruik van een Mr.Friendly watervrij urinoir met ingebouwd display of separaat display

Mr Friendly Display urinoir

In veel gevallen worden watervrije urinoirs met hoge korting verstrekt. Dit kan omdat een of meerdere sponsoren bijdragen in de kosten. In ruil verkrijgt de sponsor zendtijd op het scherm dat is gemonteerd in, of in de buurt van, het urinoir of ander product. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten en afspraken:

  • De locatie is druk genoeg zodat sponsoren voldoende de gelegenheid hebben om hun naam kenbaar te maken aan de kijkers. Uitgangspunt voor "druk" is gemiddeld minimaal 40-50 gebruikers per dag. 
  • De schermen mogen niet afgedekt worden.
  • De schermen moeten permanent aangesloten zijn op stroom en internet.
  • Indien de schermen niet goed functioneren, dient de locatiehouder ons daarvan op de hoogte te stellen.
  • De schermen/displays (en in sommige gevallen ook de urinoirs) blijven ten alle tijden eigendom van Mr.Friendly.
  • Indien de locatiehouder geen gebruik meer wenst te maken van de urinoirs dan dienen deze onbeschadigd retour te worden gestuurd. De locatiehouder is zelf verantwoordelijk voor demontage en transport naar Mr.Friendly.
  • De lengte van de periode die we afspreken is tenminste 60 maanden. Na deze periode wordt de termijn telkens met 12 maanden verlengd. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden, voorafgaand aan het verlopen, en dient schriftelijk te geschieden.
  • De zendtijd die bedoeld is voor de locatiehouder, is standaard 10%. Het is mogelijk om, tegen meerprijs, meer zendtijd af te nemen.
  • Indien het urinoir, onderdelen van het urinoir of het display beschadigd raken, dan is de locatiehouder een bijdrage verschuldigd om de schade te herstellen. Informatie hierover kunt u verkrijgen via office@mrfriendly.nl
  • De locatiehouder dient als een goed huisvader de urinoirs en/of andere producten, die binnen dezelfde voorwaarden zijn opgenomen, te verzorgen. Dagelijkse schoonmaak alsmede het tijdig vervangen van filters, is daarbij een voorwaarde.